الماس

تگرگ‌های مشتری و زحل از جنس الماس است!
شایان حدادی
اخبار جهان
24/01/1396 - 18:53
در زحل و مشتری رعدوبرق‌های مکرر باعث می‌شود تا متان به نوعی دوده تبدیل شود و پس از رسیدن به سطح دو سیاره مذکور، دوده به الماس تبدیل می‌شود.
آیا زمان خداحافظی با الماس فرا رسیده است؟
حمیدرضا تائبی
شاهراه اطلاعات
25/09/1395 - 15:56
همه ما به خوبی از این موضوع اطلاع داریم که الماس سخت‌ترین ماده‌ای است که تا به امروز کشف شده است. اما به نظر می‌رسد اکنون زمان آن رسیده است تا ماده دیگری را به عنوان سخت‌ترین ماده جهان بشناسیم. خبری...