افزایش حقوق کارمندان دولت 98

میزان افزایش حقوق کارکنان دولت مشخص شد - پرداخت از فروردین 98
28 فروردين 1398
سرانجام دولت افزایش حقوق 400 هزار تومانی کارکنان دولت را تصویب کرد. البته پیشتر افزایش حقوق 400 هزار تومانی کارمندان دولت از سوی مجلس تایید شده بود ولی دولت سرانجام امروز این میزان افزایش حقوق را برای کارمندان دولت تایید کرد.
اشتراک در افزایش حقوق کارمندان دولت 98
توسعه و پشتیبانی توسط : ایران دروپال
پشتیبانی توسط ایران دروپال