اعلام تعطیلی به دلیل افزایش کرونا

تعطیلی کشور از 25 مرداد تا 30 مرداد 1400
اخبار ایران
23 مرداد 1400
ساعت کار ادارات استان تهران از اول شهریور 1400 تغییر کرد.