اضافه کردن فونت ها در ورد

 نحوه جاسازی فونت‌ها در مایکروسافت ورد
مهسا قنبري
دانش کامپیوتر
27/07/1397 - 12:35
شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد، اما بیشتر از همه دانشجویان یا دانش‌آموزانی که روی پروژه‌های خود بر روی فایل ورد کار می‌کنند درگیر این مسئله هستند. وقتی فایل را در سیستم خود اجرا می‌کنند همه چیز...