اشتباهات ابتدايي كارفرمايان

اگر به تازگی رییس شده‌اید؛ از این ۱۵ اشتباه پرهیز کنید!
مهسا قنبری
موفقیت و کارآفرینی
27 فروردين 1396
دیر یا زود در حرفه‌ خود به ریاست می‌رسید و کارفرما بودن را تجربه می‌کنید. چه به دلیل ارتقاء شغل باشد یا یک استخدام جدید، ناگهان خود را در مقام ریاست می‌یابید. در حالی که داشتن قدر‌ها و مسئولیت‌های...