استتار

گالری عکس: آیا در این عکس‌ها قادر به تشخیص حیوانات هستید؟
حمید نیک‌روش
گالری عکس
20 مرداد 1396
استتار همواره یکی از راه‌های در امان ماندن از چشم‌های تیزبین شکارچیان بوده و جانوران مختلف در طول تاریخ با روش‌های مختلف توانسته‌اند به حیات خود ادامه دهند. به‌تازگی، مؤسسه نشنال‌جئوگرافی عکس‌هایی از...