استاندارد کابل شبکه

آشنایی با انواع مختلف کابل‌های شبکه و استانداردها
حمیدرضا تائبی
فناوری شبکه
28/08/1398 - 14:00
در مقاله پیش‌رو به صورت جامع به معرفی انواع کابل‌های شبکه (کابل مسی، کابل کواکسیال، STP ، UTP، کابل کراس‌اور، کابل Rollover، فیبر نوری و...) ، انواع استانداردهای کابل‌های شبکه و مقایسه کابل‌ها و...