اریک اشمیت

هر انسانی برای تجدید قوای روحی نیاز دارد، حداقل سالی یکبار به تعطیلات برود. به ویژه اگر مناسبات‌های خاصی همچون تعطیلات پایانی سال پیش روی او قرار داشته باشد. اما تعطیلات برای هر انسانی معنای خاص خود را دارد؛ به ویژه اگر قرار باشد شما یکی از میلیاردهای معروف جهان باشید. در حالی که میلیاردر شدن کار ساده و آسانی نیست، اما سخت‌تر از میلیاردر شدن حفظ موقعیتی است که در آن قرار دارید. از جزیره‌های خصوصی بسیار بزرگ گرفته تا اقامتگاه‌های مجلل این‌ها خانه‌های دوم مدیران فناوری اطلاعاتی است که تمایل دارند تعطیلات خود را در خانه‌های تجملی سپری کنند.
اشتراک در اریک اشمیت
توسعه و پشتیبانی توسط : ایران دروپال
پشتیبانی توسط ایران دروپال