ارسال مخاطب در تلگرام

آموزش اشتراک گذاری مخاطبین در تلگرام + عکس
امین رضائیان
اپلیکیشن
کارگاه
05/10/1396 - 11:25
تلگرام این امکان را فراهم کرده که کاربران بتوانند مخاطبین خاص مورد نظرشان را به راحتی با یکدیگر اشتراک گذاری کنند. اشتراک گذاری مخاطبین در تلگرام هم می‌تواند از لیست مخاطبین خود تلگرام و هم از لیست...