ارسال داده به نزدیک ترین گره چیست

تفاوت روش‌های انتقال داده: Broadcast و Unicast و Multicast و Anycast و Geocast
علی حسینی
فناوری شبکه
03/10/1399 - 12:00
ارسال داده از مبدا به مقصد در شبکه به طرق مختلفی انجام می‌شود. برای مثال، می‌توان بسته‌های داده را از گره مبدا فقط به گره‌ یا گره‌های متقاضی ارسال کرد. گاهی نیز گره مبدا، بسته‌های داده را بین تمام...