ارز رمز

آلت‌کوین‌‌ها چه هستند و چرا به تعداد آنها افزوده می‌شود
محسن آقاجانی
شاهراه اطلاعات
18/12/1396 - 18:15
بیت‌کوین اولین ارز رمز شناخته شده بود و در حال حاضر بزرگترین آنها نیز به شمار می‌رود. اما همان‎طور که در گذشته نیز درباره آن گفته بودیم بیت‌کوین به عنوان یک پول رایج با مشکلات فراوانی روبرو است...