ارتباط غیر کلامی

۵ اشتباه رایج زبان بدن در هنگام مصاحبه
حمیدرضا تائبی
موفقیت و کارآفرینی
10/12/1395 - 10:50
مردم پیش از آن‌که به یک جلسه مصاحبه بروند، در ارتباط با سوالات مشترکی که ممکن است از آن‌ها پرسیده شود و پاسخ‌هایی که باید به طرف مقابل خود ارائه کنند؛ تحقیق می‌کنند. اما اعتماد به نفس پایین یا بالا و...