ارتباطات و فناوری اطلاعات

برگزاری ششمین دوره جایزه ملی کیفیت ارتباطات و فناوری اطلاعات
23 اسفند 1395
مراسم ششمین دوره جایزه ملی کیفیت ارتباطات و فناوری اطلاعات همزمان با آغاز صدو‌چهلمین سال فعالیت این وزارتخانه برگزارشد. در جشنواره ششم چند شرکت موفق شدن تا گواهینامه‌هایی را دریافت کنند.
اشتراک در ارتباطات و فناوری اطلاعات
توسعه و پشتیبانی توسط : ایران دروپال
پشتیبانی توسط ایران دروپال