ارائه سرویس VDSL قم

 ‌چگونه از سرویس VDSL استفاده کنیم؟
فناوری شبکه
20/01/1399 - 14:50
همان‌گونه که در خبرها خوانده‌اید وزیر ارتباطات خبر از تبدیل ADSL خانگی به سرویس پر سرعت VDSL داد. تغییری که باعث می‌شود سرعت اینترنت کاربران خانگی به میزان 4 برابر جهش پیدا کند. در این فرآیند تغییر...