اختلال ذهنی

افسردگی اختلال ذهنی نیست؛ راه‌کار مغز برای حل مشکل است!
حمید نیک‌روش
موفقیت و کارآفرینی
03/12/1395 - 11:15
طبق گزارش‌های منتشر شده؛ تقریبا ۵ درصد از جمعیت آمریکا نشانه‌هایی از افسردگی خفیف یا مزمن دارند. اختلالات افسردگی یک بیماری رایج و شایع است به‌طوری‌که از بین هر ۶ آمریکایی؛ یک نفرشان در برهه‌ای از...