اجرای پرونده الکترونیک سلامت

جزئیات و مزایای پرونده الکترونیک سلامت در مراکز پزشکی و دارویی
اخبار ایران
10/04/1398 - 16:47
دسترسی به اطلاعات یکپارچه سلامت ایرانیان، آرزویی بود که سال‌ها در قوانین کشوری تکرار می‌شد و وزارت بهداشتی‌ها هم به دنبال اجرایش بودند؛ آرزویی که تحقق آن از برنامه چهارم توسعه تا کنون با اما و...