اثر زیگارنیک

 والدین شاغل چگونه می‌توانند از خستگی و اضطراب خود بکاهند؟
مهسا قنبری
موفقیت و کارآفرینی
26 بهمن 1396
اگر جزو والدین شاغل هستید، این تصور در ذهن شما هست که فهرست وظایف شما پایانی ندارد و دائم هم در حال افزایش است. نتیجه تحقیقات نشان می‌دهد اکثر والدین شاغل احساس تنش، خستگی و سرخوردگی دارند و عجول...
پرونده‌های نیمه‌باز را ببندید تا درهای موفقیت باز شود
هرمز پوررستمی
موفقیت و کارآفرینی
01 اسفند 1394
پرونده‌های نا‌تمام (Unfinished Business) نقشی بسیار مهم در زندگی ما و کیفیت آن دارند. پرونده‌های نا‌تمام در عدم رضایت از خود و تضعیف حرمت نفس ما بسیار موثرند و در تصمیم‌گیری‌های ما در مورد آینده...