ابهامات مغزی

مغز چگونه بر محدودیت‌هایش غلبه می‌کند؟
مهسا قنبری
عصرشبکه
موفقیت و کارآفرینی
07/09/1397 - 11:10
دانشمندان علوم اعصاب در موسسه فناوری ماساچوست دریافتند که چگونه مغز تلاش می‌کند تا عملکرد ضعیف خود را در کارهایی که مستلزم تبدیل‌های پیچیده ذهنی هستند، جبران نماید. ...