ابزار ضروری مدیران سرورهای MySQL

10 ابزار ضروری برای مدیران سرورهای MySQL
محسن آقاجانی
کارگاه
برنامه نویسی
13/12/1397 - 07:50
MySQL یک سیستم پیچیده است که برای بازیابی، تشخیص خطا و بهینه‌سازی آن به ابزارهای متعددی نیاز است. خوشبختانه MySQL از اجتماعی فعال از توسعه‌دهندگان تشکیل‌شده که ابزارهای منبع باز و رایگان باکیفیتی را...