ابزارهای IAM

کارشناسان امنیتی چگونه بر مدیریت دسترسی نظارت می‌کنند؟
حمیدرضا تائبی
امنیت
01/09/1401 - 11:20
کارشناسان امنیتی برای انجام فعالیت‌های روزمره خود به ابزارهای تخصصی نیاز دارند. کارشناسان شاغل در سازمان‌های بزرگ نه تنها به ابزارهای امنیتی رایج برای انجام هرچه بهتر وظایف خود نیاز دارند، بلکه به...