آینده IoT

مرحله شکل‌گیری ایده‌های نوین در اینترنت اشیا
شاهراه اطلاعات
28/06/1394 - 22:56
از شماره گذشته به بررسی مراحل شکل‌گیری اینترنت‌ اشیا پرداختیم و دیدیم چگونه ایده‌های مارک مایزر مبنی بر حذف فیزیکی کامپیوترها و حرکت به ‌سوی دستگاه‌های تعاملی از سوی دانشمندان بعد از او در قالب پروژه...