آینده شبکه های اترنت

سیسکو چه تعریفی برای شبکه‌های اترنت و گیگابیت ارائه می‌کند؟
محسن آقاجانی
فناوری شبکه
01/02/1399 - 10:00
در شبکه‎های کامپیوتری، اترنت به مجموعه‎ای از استانداردها و تجهيزاتی اطلاق می‌‌شود که امکان برقراری ارتباط یک دستگاه با شبکه محلی (LAN) و سایر دستگاه‎های موجود در شبکه را با سرعت زیاد فراهم می‌‌کند...
شبکه‌های حساس به زمان چه هستند و چگونه کار می‌کنند؟
میثاق محمدی‌زاده
فناوری شبکه
06/01/1397 - 12:45
اگر فناوری‌ها و تحولات حوزه شبکه را دنبال کرده باشید، شاید درباره «شبکه‌های حساس به زمان» یا «شبکه‌های حساس زمانی» چیزهایی بشنوید. از TSN (سرنام Time-Sensitive Networking) به‌عنوان یکی از محورهای...