آینده خانه‌های هوشمند

آشنایی با 14 سامانه پايش و کنترل خانگی (بخش اول)
علی حسينی
پرونده ویژه
22/06/1394 - 11:51
اينترنت اشیا خانه‌های ساده را به خانه‌های هوشمند تبديل می‌کند، به ‌جایی که هر چيزی در آن از چراغ‌ها گرفته تا قفل‌ در می‌تواند توسط اسمارت‌فون‌ کنترل شود. در اين‌جا با 14 سامانه خانگی و اداره‌ای آشنا...