آینده

با این استراتژی‌های موفقیت، خود را برای 15 سال آینده آماده کنید
حمید نیک‌‌روش
عصرشبکه
موفقیت و کارآفرینی
21 تير 1396
آینده در چشم بر هم زدنی از راه می‌رسد. اما سؤال مهمی که در این بین وجود دارد این است که آیا خود را برای تحولاتی که در 15 سال آینده به وقوع خواهند پیوست آماده کرده‌اید؟ اگر انسان دوراندیشی نبوده‌اید،...
موج فراصنعتی چه کسانی را خواهد برد
هرمز پوررستمی
دیدگاه و یاداشت
30 ارديبهشت 1396
شاید در هیچ یک از دوره‌های تاریخ بشری، به تعارضاتی اینچنین عمیق بر بستری اینچنین جذاب برنخورده‌ایم: از یک سو صف اختراعات و اکتشافات علمی و صنعتی برای ثبت در تاریخ پایانی ندارد؛ روزی نیست که از...