آژانس های دولتی

بانک‌ها، شرکت‌های فعال در حوزه ارتباطات و حتا آژانس‌های دولتی در ایالات متحده، کشورهای مستقر در امریکای جنوبی، اروپا و حتا آفریقا از جمله قربانیان این بدفزار مخوف بوده‌اند. این بدافزار به راحتی توانسته بود به درون سامانه‌های کامپیوتری این کشورها وارد شود و به دور از دید کارشناسان امنیتی فعالیت‌های مخرب خود را انجام دهد.
اشتراک در آژانس های دولتی
توسعه و پشتیبانی توسط : ایران دروپال
پشتیبانی توسط ایران دروپال