آموزش رایگان Network+

آموزش رایگان دوره نتورک‌پلاس (+Network) (بخش 66)
حمیدرضا تائبی
فناوری شبکه
04/04/1398 - 19:35
در شماره گذشته آموزش نتورک‌پلاس مبحث شبکه‌های گسترده را آغاز کرده و به تشریح برخی از اصول اولیه همچون راهگزینی مداری و بسته‌ای، انواع حلقه‌های مجازی و توپولوژی‌های WAN در لایه 1 پرداختیم. در این...
آموزش رایگان دوره نتورک‌پلاس (+Network)  بخش 65
حمیدرضا تائبی
فناوری شبکه
02/04/1398 - 12:15
در شماره گذشته آموزش نتورک‌پلاس با مباحت مرتبط با انرژی و نحوه جمع‌آوری مدارک پس از یک خرابی یا حمله آشنا شدید. در این شماره به سراغ مبحث شبکه‌های گسترده خواهیم رفت.
آموزش رایگان دوره نتورک‌پلاس (+Network) (بخش 64)
حمیدرضا تائبی
فناوری شبکه
30/03/1398 - 15:10
در شماره گذشته آموزش نتورک‌پلاس با ذخیره‌ساز تحت شبکه، انواع مختلف RAID، شبکه محلی ذخیره‌سازی و فناوری‌های مختلف ارائه شده برای آن، مدیریت انرژی، رخنه‌های مستتر در تامین انرژی و یو پی اس آشنا شدیم...
آموزش رایگان دوره نتورک‌پلاس (+Network)  (بخش 63)
حمیدرضا تائبی
فناوری شبکه
28/03/1398 - 02:55
در شماره گذشته آموزش نتورک‌پلاس با آستانه تحمل خطا، مزایا و معایب افزونگی در شبکه با هدف بهبود آستانه تحمل خطا، پیوندهای مفرط، تجمیع لینک، پروتکل آدرس اضافه مشترک و ذخیره‌سازی و پشتیبان‌گیری از داده‌...
آموزش رایگان دوره نتورک‌پلاس (+Network)  (بخش 62)
حمیدرضا تائبی
فناوری شبکه
25/03/1398 - 19:15
در شماره گذشته آموزش نتورک‌پلاس با مبحث تعین معیار برای ارزیابی عملکرد شبکه و ضرورت ایجاد آن، مدیریت ترافیک، تضمین کیفیت سرویس، Differentiated Services، Class of Services و دسترس‌پذیری شبکه آشنا شدیم...
آموزش رایگان دوره نتورک‌پلاس (+Network)  (بخش 61)
حمیدرضا تائبی
فناوری شبکه
22/03/1398 - 13:40
در شماره گذشته آموزش نتورک‌پلاس با قابلیت‌های ارائه شده از سوی ابزارهای نظارت بر شبکه، گزارش‌گیری و نحوه خواندن گزارش‌ها، نقش پروتکل SNMP در تهیه گزارش‌ها و سرور NMS آشنا شدیم. در این شماره مبحث فوق...
آموزش رایگان دوره نتورک‌پلاس (+Network)  (بخش 60)
حمیدرضا تائبی
ترفند شبکه
20/03/1398 - 12:25
در شماره گذشته آموزش نتورک‌پلاس با استانداردهای امنیتی WPA، WPA2، پروتکل احراز هویت توسعه پذیرEAP، EAP-TLS، Protected EAP، تأیید هویت انعطاف‌پذیر EAP از طریق تونل زدن امن و ابزارهای مانیتورینگ آشنا...
آموزش رایگان دوره نتورک‌پلاس (+Network)  (بخش 58)
حمیدرضا تائبی
فناوری شبکه
13/03/1398 - 13:35
در شماره گذشته آموزش نتورک‌پلاس با مباحث تایید هویت محلی، تعیین سطح دسترسی، کنترل دسترسی به شبکه، توپولوژی‌های کنترل دسترسی، حسابرسی، راه‌حل‌های کنترل دسترسی به شبکه، توپولوژی‌های کنترل دسترسی و...
آموزش رایگان دوره نتورک‌پلاس (بخش 55)
حمیدرضا تائبی
فناوری شبکه
07/03/1398 - 11:15
در شماره گذشته آموزش نتورک‌پلاس مبحث امنیت در طراحی شبکه‌ها را آغاز کرده، به سراغ پروکسی سرورها و فهرست‌های کنترل دسترسی را بررسی کردیم. در این شماره مبحث فوق را ادامه خواهیم داد.