آغاز فروش فوری محصولات ایران خودرو

فروش فوری محصولات ایران خودرو - خرداد 1400
اخبار ایران
ایران خودرو
17/03/1400 - 16:25
گروه صنعتی ایران‌خودرو در راستای تامین نیاز مشتریان به خودروهای پرمتقاضی، طرح فروش فوری محصولات خود را از فردا سه‌شنبه آغاز خواهد کرد.
 فروش فوری محصولات ایران خودرو با قیمت جدید - خرداد 1400
اخبار ایران
ایران خودرو
01/03/1400 - 20:05
گروه صنعتی ایران‌خودرو در راستای تامین نیاز مشتریان به خودروهای پرمتقاضی، طرح فروش فوری محصولات خود را از فردا سه‌شنبه آغاز خواهد شد.
آغاز ثبت نام فروش فوری محصولات ایران خودرو - شهریور 1400
اخبار ایران
ایران خودرو
20/06/1400 - 10:25
گروه صنعتی ایران‌خودرو در راستای تامین نیاز مشتریان به خودروهای پرمتقاضی، طرح فروش نقدی و فوری محصولات خود را فردا 21 شهریور 1400 آغاز خواهد کرد.
آغاز ثبت نام فروش فوری محصولات ایران خودرو - شهریور 1400
اخبار ایران
ایران خودرو
03/06/1400 - 12:25
گروه صنعتی ایران‌خودرو در راستای تامین نیاز مشتریان به خودروهای پرمتقاضی، طرح فروش فوری محصولات خود را فردا آغاز خواهد کرد.
 فروش فوری محصولات ایران خودرو - تیر 1400
اخبار ایران
ایران خودرو
08/04/1400 - 19:10
گروه صنعتی ایران‌خودرو در راستای تامین نیاز مشتریان به خودروهای پرمتقاضی، طرح فروش فوری محصولات خود را از فردا پنجشنبه آغاز خواهد کرد.