آشپزخانه

آشپزهای مشهور در رستوران و آشپزخانه سیار سامسونگ
بهنام علیمحمدی
شاهراه اطلاعات
16 شهريور 1395
روز اول نمایشگاه آیفای امسال، سامسونگ نه تنها بزرگ‌ترین بلکه خوشمزه‌ترین غرفه نمایشگاه را هم داشت. در مرکز سالن به مناسبت رونمایی از یخچال‌‌فریزرهای Family Hub، رستوران سیاری بر پا شده بود که برخی از...