آشنایی با الگوریتم

معرفی کتاب «داده ساختارها و مبانی الگوریتم‌ها»
بهروز نوعی پور
دانش کامپیوتر
22 فروردين 1397
در میان کتاب‌هایی که در ایران به‌عنوان مرجع دانشگاهی برای تدریس در رشته کامپیوتر استفاده می‌شود، تعدادی تألیف اساتید برجسته ایرانی هستند. از آن میان، کتاب «داده ساختارها و مبانی الگوریتم‌ها» تألیف...
معرفی دوره‌های آنلاین مبانی، طراحی و تحلیل الگوریتم‌ها
بهروز نوعی پور
دانش کامپیوتر
04 بهمن 1396
الگوریتم‌ها پایه و اساس دانش کامپیوتر و برنامه‌نویسی هستند. در رشته کامپیوتر، الگوریتم‌ها نقطه اتصال علم ریاضی، قوه منطق انسانی و نرم‌افزارهای کامپیوتر است و جایگاه علمی ویژه‌ای در محافل آکادمیک دارد...