گلن اسکات و گلن اِدنز

امروزه حتی یک روز دنیای بدون اینترنت قابل تصور نیست. بیش از ۵ میلیارد نفر در جهان از اینترنت استفاده می‌کنند و هر روز فناوری‌های جدیدی به آن افزوده می‌شود. اما همه کاربران اینترنت اذعان دارند این سرویس برای پاسخ‌گویی سریع یا ارائه خدمات مبتنی بر درخواست ساخته نشده است. در این مقاله، می‌خواهیم به بررسی یکی از معماری‌های پیشنهادی برای جایگزینی با پروتکل‌های قدیمی اینترنت بپردازیم.
اشتراک در گلن اسکات و گلن اِدنز