پاتریک تیبادو

اینترنت اشیا در CES 2015
پاتریک تیبادو
میلاد امیریان‌فر
فناوری شبکه
پرونده ویژه
27/11/1393 - 17:09
اینترنت اشیا حتی همین حالا نیز واژه‌ای به ‌تمام‌ معنا جاافتاده نیست؛ به نظر مفهومی است که طی زمان و با سعی‌ها و خطاهایی که دانشمندان و تولیدکنندگان لوازم الکترونیک برای توسعه بازار خود انجام می‌دهند...