پاتریک‌نلسون

آیا TCP/IP بازنشسته می‌شود؟
پاتریک‌نلسون
مرضیه سادات کیایی
فناوری شبکه
25/05/1394 - 12:02
در آینده نزدیک، پروتکل قدیمی TCP/IP به شکل امروزی مورد استفاده قرار نخواهد گرفت؛ زیرا گروهی از محققانی که رمزنگاری شبکه را توسعه می‌دهند، برای ارتباط و انتقال داده‌ها، روش‌های پیشنهادی خود را دارند...