نيکلاس کارلسون

داستان مدیری که استیو جابز نشد!
نيکلاس کارلسون
علی حسینی
عصرشبکه
03/01/1394 - 16:55
ماجرای ياهو داستان تأمل‌برانگيز شركتی است كه روزگاری با نگاه تيزبين خويش و طبقه‌بندی اطلاعات گردآمده در وب، به يكی از برجسته‌ترين چهره‌های جهان فناوری مبدل شد. باز ماجرای همين بزرگ‌برند امريكايی بود...