محمد امین هاتف

آموزش کدنویسی به کودکان
فهمیده رشید
محمد امین هاتف
کارگاه
07/05/1394 - 13:42
من یک برنامه‌نویس هستم و قصد دارم که به فرزندانم (قبل از آن‌که آن‌ها به گرایشی روی بیاورند) بیاموزم که چگونه کدنویسی کنند. مشکل اینجا است که من نمی‌خواهم منتظر بمانم تا آن‌ها به اندازه کافی بزرگ شوند...