اوزالپ بابااغلو و مورنو مارزولا

سرویس ابری مردمی!
اوزالپ بابااغلو و مورنو مارزولا
هومن تحویلداری
فناوری شبکه
07 بهمن 1393
هنوز از دورانی‌ که در آن شرکت‌های نوپا با سودای ایجاد انقلاب بعدی اینترنتی مجبور بودند هزینه‌های سنگینی را بابت خرید سخت‌افزار، شبکه، مکان‌هایی برای استقرار تجهیزات و استخدام کارکنان پشتیبان 24.7...