اریک نُر

مراکز داده‌ کاملاً مجازی
اریک نُر
احمدرضا فرزان جم
پرونده ویژه
16/06/1394 - 12:10
کسانی‌که مزایای محاسبات ابری را می‌ستایند، عموماً به صورت کلی حرف می‌زنند و از واژه‌هایی مانند «چابکی» و «مقیاس‌پذیری» استفاده می‌کنند و معمولاً توضیح نمی‌دهند که این مزایا در عمل چگونه کار را تحت...
ابرها در خطرند!
اریک نُر
احمدرضا فرزان‌جم
امنیت
25/08/1393 - 19:20
سرویس‌دهندگان کلاود دیوار دفاعی قوی‌تری از یک مرکز داده سازمانی رده متوسط دارند. البته باید هم چنین باشد، زیرا کوچک‌ترین خللی می‌تواند مشتریان بسیار زیادی را تحت تأثیر قرار دهد.