آینده مشاغل در دنیای فناوری

قیمت: 

ریال30,000,
در ماهنامه شبکه ۱۹۰ یکی از داغ‌ترین و مهم‌ترین سوژه‌های اصل‌های اخیر دنیای فناوری به بحث و بررسی گذاشته شده است. در این پرونده ویژه مشاغلی که در حل نابود شدن هستند و مشاغلی که در آینده به وجود می‌آیند را معرفی کردیم.

پرونده ویژه پیش‌رو، جستاری در مهارت‌ها و مشاغل آینده دنیای فناوری است. در این صفحات، مجالی برای بررسی کامل چالش‌های مشاغل امروز و فردا، جنگ و نزاع روبات و انسان، واکاوی دلایل موفقیت و شکست کسب‌و‌کارها و برشمردن رموز زنده ماندن در این سونامی ویران‌گر مشاغل نداشتیم. تلاش شده است از جنبه‌های مختلفی فراسو و حوزه‌های پراهمیت در آینده را بررسی و معرفی کنیم، فن‌ها و مهارت‌های مورد نیاز دهه‌های آینده را مرور کنیم و جریان‌های اصلی و تأثیرگذار بر دنیای فناوری را نشان بدهیم.

فهرست مطالب این پرونده ویژه:
بربادرفته‌ها و بادآورده‌ها
کدام شغل‌ها تا ۱۰ سال آینده  نابود می‌شوند؟
10 مهارت مهم صنعت فناوری اطلاعات
هشت شرکتی که آینده مشاغل فناوری را رقم می‌زنند
مشاغل آینده و مهارت‌های که  به آن‌ها نیاز دارید
رویکردهای جدید اشتغال در عصر فناوری اطلاعات
۱۰ شغل پردرآمد دنیای شبکه در 10 سال آینده
تا هکر هست،  بازار استخدام متخصصان امنیت داغ خواهد بود
واقعیت مجازی ناجی دنیای واقعی می‌شود
۱۰ مهارت روبه‌رشدی که آینده را تضمین می‌کنند

توسعه و پشتیبانی توسط : ایران دروپال
پشتیبانی توسط ایران دروپال