کدک چیست

کدک چیست و چه نقشی در شبکه‌های ارتباطی دارد؟
حمیدرضا تائبی
فناوری شبکه
کارگاه
11/10/1401 - 11:15
کدک (Codec) یکی از واژگان پرکاربرد دنیای فناوری‌اطلاعات است که اشاره به دو اصطلاح مختلف دارد. در تعریف اول کدک سرنام کدگذار (Coder) و کدگشا (Decoder) است. در تعریف دوم کدک سرنام فشرده‌سازی (...