پردازنده اسمارت‌فون

اسیر باورهای نادرست نشویم
بهنام علیمحمدی
دیدگاه و یاداشت
27 دى 1394
ساختار ذهنی و ایده‌پردازی هر فردی از باورهای او تاثیر می‌گیرد و این باورها، ملاک اساسی سنجش و اجرای ایده‌های خلاقانه است. از زمان‌های گذشته، پیاده‌سازی باورها باعث پیشرفت بشر شده است و اگر اکنون در...