شبکه‌ منعطف

 SDN گامی به سوی شبکه‌های منعطف و قابل برنامه‌ریزی مجدد
احمد جلیلی
کارگاه
11 بهمن 1396
به‌گفته دکتر استفان اشمید: SDN گامی است به‌سمت شبکه‌های منعطف و قابل برنامه‌ریزی مجدد که زمانی آمال مهندسان و اپراتورهای شبکه بوده است و کارکردهای شبکه را بسط می‌دهد.