روش های تحلیل پویا

حمله از کجا آغاز شد؟
حمیدرضا تائبی
امنیت
12/06/1396 - 16:30
تیم‌های امنیتی در مواجه شدن با یک تهدید سایبری با یک سؤال مهم و اساسی روبه‌رو می‌شوند. اولین بار حمله از چه مکانی به وقوع پیوسته است؟