خود-اسمبل

ساخت تلفن همراه با میکسر؛ ایده‌ای که شاید همه‌گیر شود!
حمید نیک‌روش
شاهراه اطلاعات
06/06/1395 - 14:22
تا به‌حال چندین محصول ابداعی از دانشمندان و محققان MIT دیده‌ایم که خودشان می‌توانند اسمبل یا مونتاژ شوند؛ به‌عنوان مثال آخرین محصول آن‌‌ها یک صندلی است که قادر است به‌وسیله خودش اسمبل شود. اما حالا...