خودآموز حل مشکلات شبکه

در شماره گذشته خواندیم که شبکه مهمان چه مزایایی به همراه دارد، فرآیند عیب‌یابی مشکلات شبکه در سطح پایه و متوسط چگونه انجام می‌شود و با روش پینگ کردن به سایت‌ها آشنا شدیم. در این شماره به سراغ مباحث پایانی این مقاله آموزشی اشاره خواهیم کرد.
اشتراک در خودآموز حل مشکلات شبکه
توسعه و پشتیبانی توسط : ایران دروپال
پشتیبانی توسط ایران دروپال