افراد ناموفق

این ده مطلب را فقط افراد ناموفق بخوانند!
میثاق محمدی‌زاده
موفقیت و کارآفرینی
14/01/1396 - 14:43
اگر احساس می‌کنید فرد موفقی نیستید، از یک جای به بعد باید شرایط را تغییر بدهید و علت عدم موفقیت یا علت احساس عدم موفقیت را در خودتان یافته و ریشه‌کن کنید. ده مطلب زیر نکات مهم و ارزشمندی دارند که...
۶ اشتباه افراد ناموفق در شروع سال جدید
مهسا قنبری
موفقیت و کارآفرینی
03/10/1395 - 11:27
سال جدید در راه است. سال جدید معمولاً با تصمیمات جدید همراه است. تصمیماتی که باید سعی کنیم هر جوری شده آن‌ها را عملی کنیم. به‌هرحال، اگر قصد دارید شروع خوبی داشته باشید، باید استراتژی و طرز فکر خوبی...