پندنامه استارت‌آپی

قیمت: 

ریال20,000,
این پرونده ويژه که اسفندماه 1393 در شماره 166 ماهنامه شبکه منتشر شده است، ضمن مروری بر اين شرکت‌های نوبنيان، به ويژگی‌ها و چالش‌های آن‌ها و نيز شماری از حرکت‌های جديد در اين حيطه از بازارهای جهان نگاهی خواهد داشت.

استارت‌آپ‌ها پديده جديدی نيستند، اما افزايش نقش‌آفرينی آن‌ها در صنايع گوناگون به‌ويژه صنعت فناوری، آوازه‌ آن‌ها را در محافل دانش و فناوری و نيز رسانه‌های مرتبط بيش از پيش گسترانده ‌است. استارت‌آپ‌های فناوری که کار خود را اغلب با تمرکز بر يک کالا يا سرويس آغاز می‌کنند، با گردهمایی شمار معدودی ماجراجو و اندکی سرمايه شکل می‌گيرند و سپس با جذب سرمايه‌گذاران عمدتاً خطرپذير و برخی پشتيبانی‌های دولتی برای موفقيت در بازار می‌کوشند و جالب آن‌که برخی پس از گسترش کسب ‌و کار خود و تبديل شدن به شرکت‌های بزرگ نيز همچنان سرشت استارت‌آپی خود را پاس می‌دارند. پرونده ويژه اين شماره ضمن مروری بر اين شرکت‌های نوبنيان، به ويژگی‌ها و چالش‌های آن‌ها و نيز شماری از حرکت‌های جديد در اين حيطه از بازارهای جهان نگاهی خواهد داشت. 

فهرست مطالب این پرونده ویژه:

  •  عاقبت یک استارت‌آپ 
  • 5 صنعت برتر برای آغاز يک کسب ‌و کار
  • به من شتاب ببخش
  • 18 اشتباهی که استارت‌آپ‌ها را نابودمی‌کند
  • 5 چالش پيش روی استارت‌آپ‌های فناوری 
  • پول و پلو!
  • این مرد می‌داند!
  • 10 استارت‌آپ برتر افریقا را بشناسید
پشتیبانی توسط ایران دروپال