مغزهای ماشینی؛ انسان یا برده؟

قیمت: 

ریال30,000,
در پرونده ویژه «مغزهای ماشینی؛ انسان یا برده؟» مشاهده می‌کنید که انسان‌ها حاضر هستند از همه چیز خود بگذرند اما در مقابل به درون مغز خود وارد شوند!

در این پرونده خواهید خواهند که نامیرایی چیست، در آینده چگونه خواهیم توانست ماشین‌هایی خلق کنیم که قادر به فکر کردن باشند، اولویت‌های اخلاقی که در ارتباط با تعامل هوش مصنوعی و مغز وجود دارد را مورد بررسی قرار داده‌ایم، خواهیم داد که تراشه‌ها در نهایت راه خود به درون مغز انسان را هموار خواهند ساخت، با تلاش‌های انجام شده در جهت درک بهتر و دقیق‌تر عملکرد مغز انسان آشنا خواهیم شد، مشاهده خواهید کرد که مغز انسان ساختاری یازده بعدی دارد و سرانجام مشاهده خواهید کرد که انسان‌ها حاضر هستند از همه چیز خود بگذرند اما در مقابل به درون مغز خود وارد شوند!

فهرست مطالب:

  • به کجا چنین شتابان، رقابتی بی‌پایان با هدف نفوذ به مغز انسان‌ها
  • جاودانگی حتی به قیمت ماشینی بودن
  • دانشمندان ساختار یازده بعدی مغز را کشف کرده‌اند
  • چهار اولویت اخلاقی در رابطه با فناوری‌های عصبی و هوش مصنوعی
  • در آینده بهترین قابلیت‎های مغز ما به ماشین‎ها خواهد رسید
  • آینده محاسبات درون جمجمه
  • جایگاه تراشه‌ها در مغز
  • مزیت‌های ساخت مغز مصنوعی
  • سیناپس‌های  سخت‌افزاری
  • نگاهی علمی به ذهن انسان
پشتیبانی توسط ایران دروپال