شور و شکست استارت‌آپ در ایران

قیمت: 

ریال40,000,
در پرونده ویژه «شور و شکست استارت‌آپ در ایران» نگاهی تحلیلی داشتیم بر موجودیت استارت‌آپ و وضعیت آن در ایران.

در  پرونده ویژه «شور و شکست استارت‌آپ در ایران»، سعی کرده‌ایم ابتدا با مفهوم استارت‌آپ و مفاهیم مرتبط با آن آشنا شویم؛ از نمونه‌های موفق داخلی و خارجی بگوییم. سپس به بررسی ویژگی‌های افراد موفق یا افراد شکست‌خورده در این حوزه پرداخته‌ایم تا دریابیم برای سنجش خود در این راه باید چه ویژگی‌هایی را در خود جست‌وجو و تقویت کنیم. در ادامه راهنمای کاملی برای تاسیس یک استارت‌آپ در نظر گرفته‌ایم تا هر چه بیشتر با مراحل این راه آشنا شویم. البته از نقد فضای داخلی هم غافل نماندیم و به ضعف‌های موجود در زیست‌بوم استارت‌آپ‌های داخلی نیز پرداخته‌ایم. حسن‌ختام این پرونده هم دو گفت‌وگو با دو بنیان‌گذار جوان است که یکی در مرحله توسعه و چالش‌برانگیز و دیگری در مرحله پس از موفقیت و رشد قرار دارد.

 

پرونده ویژه

 • اشتیاق جنونآمیز
 • استارتآپ چیست؟
 • به کجا چنین شتابان؟
 • شکست و پیروزی!
 • چرا استارتآپها شکست میخورند؟
 •  10 استارتآپ برگزیده ایرانی
 • راهنمای راهاندازی استارتآپ
 • شور عشق به استارتآپ... آیا شور آن درآمده است!؟
 • داستانهایی الهامبخش در رابطه با استارتآپهای موفق
 • حرکت در آزادراه نیاز مردم
 • چالشها و امیدها
توسعه و پشتیبانی توسط : ایران دروپال
پشتیبانی توسط ایران دروپال