نسخه الکترونیکی ماهنامه شبکه 195

قیمت: 

ریال40,000,
شماره 195 ماهنامه شبکه با پرونده ویژه "انرژی‌های تجدیدپذیر" به بررسی انرژی‌های پاک و تلاش کشورهای پیشرفته از انرژی‌های ترکیبی می‌پردازد.

ديدگاه و خبر

چه کسي انرژي را درمان ميکند؟
علاقه‌
منديد در محل کار با شبکههاي اجتماعي کار کنيد، پس... !
الکامپ تابستان يک چيز کم داشت!
اينجا همه آدم‌
ها اينجوري نيستند
نظام صنفي
اخبار ايران
گزارش ويژه
گزارش ويژه

شاهراه اطلاعات

اين 10 روبات بهدنبال تغيير دنياي اطراف ما هستند
دنياي دوربين: عجيب‌
تر از آينده
ليزري براي برش زمان
دنياي موبايل: چالش‌
هاي همراه دنياي همراه

فناوري شبکه

لايفاي اينترنت اشـيا را نجات ميدهد
شبکه‌
هايي که ياد ميگيرند!
SD-WAN چيست
 و چرا ممکن است به آن نياز پيدا کنيد؟
سفري به اعماق کانتينرها
6 مسيري که استراتژي ابري امروزه را تشکيل مي‌
دهند
7 گام بهينه‌
سازي شبکه براي VoIP
تازه
هاي شبکه

امنيت

اين 6 راهکار ساده از گوشي اندرويدي شما در برابر هکرها محافظت  مي‌کند
بيگانه‌
اي پرسه ميزند

هنر و سرگرمی

يادآوري کامل (بررسي بازي Get Even)
يک نگاه، چند بازي
دنياي بزرگ بازي‌
هاي کوچک

عصر شبکه

زندگي و مرگ در شهر ممنوعه اپل
اين چهار راز باعث موفقيت شما در اقتصاد گيگ مي‌
شود
اگر مي‌
خواهيد خلاقتر و سازندهتر باشيد، اين 8 عادت بد را کنار بگذاريد
بازارهاي ميلياردي بعدي، زير چتر گوگل

کارگاه

R، زباني با پتانسيل بالا در تحليل
براي يادگيري برنامه‌
نويسي به اين 13 نکته دقت کنيد
دواپس چيست و يک مهندس دواپس چه وظايفي را عهده‌
دار است؟
پرواز با اينترنت موبايل و واي‌
فاي
افزايش سرعت اينترنت و واي‌
فاي با يک دستگاه

پرونده ويژه

انرژيهاي تجديدپذير ضامن بقاي نسلهاي آينده خواهند بود
ابر و باد و مه و خورشيد با هم برق توليد  مي‌
کنند
يک سامانه انقلابي مبتني بر اکسايش-کاهش براي توليد و ذخيره انرژي در خانه
آيا انرژي‌
هاي تجديدپذير کره زمين را نجات خواهند داد؟
جهان چقدر خرج انرژي‌
هاي تجديدپذير ميکند؟
چشم‌
انداز  انرژيهاي تجديدپذير در سالهاي آتي چگونه خواهد بود؟

توسعه و پشتیبانی توسط : ایران دروپال
پشتیبانی توسط ایران دروپال