محصولات

نسخه الکترونیکی ماهنامه شبکه - شماره 164
اگر می‌خواهید بدانید باید در سال 2015 منتظر چه فناوری‌های و محصولاتی باشید، شماره دی ماه ماهنامه شبکه را از دست ندهید. پرونده ویژه این شماره به سال 2015 اختصاص دارد و نزدیک به 60 صفحه محتوای ناب...

قیمت: 

ریال30,000,

صفحه‌ها