آرشیو

آرشیو الکترونیکی ماهنامه شبکه سال ۱۳۹۴
۱۲ شماره ماهنامه شبکه منتشر شده در سال ۱۳۹۴ در این محصول به صورت PDF در اختیار شما قرار می‌گیرد. هر PDF شامل نسخه کامل ماهنامه شبکه از جمله آگهی‌ها و تمامی مقالات در کنار پرونده ویژه است.

قیمت: 

ریال150,000,
اشتراک در آرشیو
توسعه و پشتیبانی توسط : ایران دروپال
پشتیبانی توسط ایران دروپال